Ta strona używa COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES zgodnie z preferencjami przeglądarki. Więcej informacji w polityce COOKIES. ZAMKNIJ I NIE POKAZUJ WIĘCEJ

Polityka prywatności

Jakie informacje znajdują się w tym dokumencie?

Polityka prywatności zawiera wszystkie informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach i celach, w jakich je przetwarzamy. 

POJĘCIA ZAWARTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 „Serwis” – sklep internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem oponyprofi.pl

„Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę prywatności, którą czytasz;

„RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

„Social media” – portal społecznościowy Facebook, YouTube, Instagram, Twitter oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: 

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego oponyprofi.pl zwanego dalej Serwisem.

1. Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest firma Michalski Car Service Kamil Michalski z siedzibą w miejscowości Chorzów, ul. 3 Maja 159-161, NIP 627-273-62-09, REGON 243366980 zwanym dalej Administratorem. 
Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem:
a) adresu mailowego - sklep@oponyprofi.pl
b) numeru telefonu: +48 322 47 91 98
c) listownie - na adres siedziby administratora danych

2. Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.

3. Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

4. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:

1. wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,

2. ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,

3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,

4. przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych

5. złożenia skargi do organu nadzorczego.

5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.

6. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.

Komu przekazujemy twoje dane?

a) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;

b) Podmiotom dostarczającym narzędzia do obsługi poszczególnych kanałów komunikacji

c) operatorom płatności elektronicznych

d) firmom przewozowym i kurierskim

e) kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym 

8. Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.

9. Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude);

2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (PrTel);

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (RODO).

10. Gromadzone przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego oponyprofi.pl dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania ww. serwisem (w tym w szczególności do celów statystycznych) oraz do realizacji zamówień klienta i odpowiedzi na przesłaną do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego korespondencję. Jeśli zaznaczy Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych, Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celach określonych w ww. zgodzie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO, czyli wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie prowadzenia statystyk dotyczących serwisu internetowego oraz archiwizacji korespondencji.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

1. Dane osobowe gromadzone są podczas korzystania z serwisu internetowego Administratora, np. w momencie wykorzystania formularza kontaktowego (Pani/Pana imię, nazwisko oraz adres e-mail/numer telefonu, treść wiadomości) oraz poprzez zastosowanie przez Administratora narzędzi statystycznych –  Google Analitycs (dane gromadzone w celach statystycznych).

2.Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera (tzw. logi serwera). Logi serwera obejmują publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwę stacji klienta – o ile identyfikacja jest możliwa, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania HTTP, kod odpowiedzi HTTP, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o Pani/Pana przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Pani/Pana identyfikacji.

3.W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.Serwis wykorzystuje pliki typu cookies. Są to dane informatyczne (w szczególności małe pliki tekstowe) wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika strony internetowej. Pliki cookies są zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika naszego serwisu. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nieusuwanie plików cookies z pamięci urządzenia końcowego.

Serwis wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Dane uzyskane w ten sposób są gromadzone i przetwarzane w celach:

a) pomiaru ruchu internetowego strony internetowej,

b) tworzenia statystyk

c) uzyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej

Istnieje możliwość całkowitego uniemożliwienia umieszczania plików typu cookies na Pani/Pana urządzeniu oraz uniemożliwienia ładowania się skryptów wtyczek w serwisie. Administrator informuje, iż w większości przeglądarek internetowych można: usuwać pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować przysyłanie plików typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Można również uniemożliwić ładowanie się wtyczek, np. przez blokowanie skryptów.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies oraz wtyczek internetowych.

Akceptacja dotycząca zbierania plików typu cookies może zostać odwołana przy użyciu opcji konfiguracyjnych dostępnych w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronach:

Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy

Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari:

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Opera:

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=0

Kontakt

Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: sklep@oponyprofi.pl
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.
Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

POLITYKA DANYCH

1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności administratora danych (np. pracownicy Administratora), podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelarie prawne w przypadku wystąpienia sporu), a także inne podmioty, które są upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. W kontekście realizacji zamówień powyżej opisaliśmy odbiorców Pańskich danych. 

2. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Z uwagi na korzystanie przez Administratora z narzędzi Google (Analitycs), Pani/Pana dane zebrane na skutek korzystania z serwisu internetowego mogą być przekazywane do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy. Stosowane narzędzia Google’a zapewniane są − o ile nie określono inaczej w treści którychkolwiek dodatkowych warunków − przez Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zaś dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii − Google Ireland Ltd zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (Google LLC lub Google Ltd są zwane dalej „Google”). Z uwagi na to, że Google wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się na całym świecie, w tym w poza obszarem EOG, Google stosuje wzorcowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE.

Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analitycs może Pani/Pan znaleźć pod adresem:

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

https://policies.google.com/privacy#infocollect

3. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zbierane za pośrednictwem naszego serwisu internetowego przechowywane będą do czasu wycofania udzielonej zgody, skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, upływu okresu przedawnienia roszczeń lub dezaktualizacji celu przetwarzania tych danych.

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Serwis nie zbiera w automatyczny sposób informacji od użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach typu cookies.

Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych osobowych, w tym nie będzie dokonywać profilowania. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, Administrator będzie dokonywał profilowania poprzez odpowiedni dobór treści marketingowych, aby dostosować komunikaty do Państwa preferencji.

5. Pani/Pana prawa wiązane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dojdzie Pani/Pan do przekonania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób naruszający przepisy prawa.

6. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z formularzy w naszym serwisie. W przypadku danych podanych fakultatywnie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu, w którym udzielono zgody, do chwili jej cofnięcia.

7. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. 

KORZYSTANIE Z NASZCH PROFILI W SOCIAL MEDIA

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

a) Udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz;

b) prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami;

c) udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz profil;

d) marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media;
statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. czy Twitter Inc. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.

2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w powyżej.

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

6. Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Limited oraz Twitter Inc.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;

obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Użytkownik serwisu internetowego powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową "firewall".

2. Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.

3. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.

4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.

5. Użytkownik serwisu korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.